Di dalam Stasiun Shin Osaka, Japan

[27 Desember 2015] Di dalam Stasiun Shin Osaka, Japan

Rate this:

Kedatangan Kereta Shinkansen di Shin Osaka Station, Japan Part 2

[22 Januari 2016] Kedatangan Kereta Shinkansen di Shin Osaka Station, Japan Part 2

Rate this:

Kedatangan Kereta Shinkansen di Shin Osaka Station, Japan Part 1

[22 Januari 2016] Kedatangan Kereta Shinkansen di Shin Osaka Station, Japan Part 1

Rate this:

Umeda Station di Osaka

[01 November 2015] 2 Umeda Station di Osaka

Rate this:

Menuju Chibune Eki

[03 Oktober 2015] Menuju Chibune Eki

Rate this:

Osaka Hankyu Umeda

[03 Oktober 2015] 1 Osaka Hankyu Umeda

Rate this:

Shinjuku di Malam Hari

[07 September 2015] Shinjuku di Malam Hari

Rate this:

Mushola di Mall Takashimaya Shinjuku, Tokyo

[29 Agustus 2015] 5 Mushola di Mall Takashimaya Shinjuku, Tokyo

Rate this:

Sekitar Shinjuku Station, Tokyo

[29 Agustus 2015] 4 Sekitar Shinjuku Station, Tokyo

Rate this:

Otsuka Station, Tokyo

[29 Agustus 2015] 2 Otsuka Station, Tokyo

Rate this: