Desa Tsunogawa, Takashima shi, Shiga Ken-Japan

[16 November 2015] 2 Desa Tsunogawa, Takashima shi, Shiga Ken-Japan

Rate this:

Tochiu no Sato di Desa Tsunogawa, Shiga Ken

[16 November 2015] 1 Tochiu no Sato di Desa Tsunogawa, Shiga Ken

Rate this:

Hasil Kerajinan Tanah Liat di Sawayaka Sou

[13 November 2015] Hasil Kerajinan Tanah Liat di Sawayaka Sou

Rate this:

Hadiah dari Hokama san untuk Ayumi

[13 November 2015] Hadiah dari Hokama san untuk Ayumi

Rate this:

Berkebun di Sawayaka Sou, Shiga Perfektur

[13 November 2015] Berkebun di Sawayaka Sou, Shiga Perfektur

Rate this:

Menuju Fukui Ken no Kokoro Byouin

[12 November 2015] Menuju Fukui Ken no Kokoro Byouin

Rate this:

Jalan-jalan di Sekitar Biwako Lake, Shiga Ken

[07 November 2015] Jalan-jalan di Sekitar Biwako Lake, Shiga Ken

Rate this:

Sekitar Biwako atau Danau Biwa, Shiga Perfektur

[06 November 2015] Sekitar Biwako atau Danau Biwa, Shiga Perfektur

Rate this:

Tiba di Sawayaka Sou, Shiga Perfektur-Jepang

[02 November 2015] 2 Tiba di Sawayaka Sou, Shiga Perfektur-Jepang

Rate this:

Di Apartemen Takashima Shi, Shiga Perfektur

[02 November 2015] 1 Di Apartemen Takashima Shi, Shiga Perfektur

Rate this: