Isu-isu Sentral dalam Pemikiran Islam Liberal

Isu-Isu Sentral dalam Pemikiran Islam Liberal *Oleh Dr. Ugi Suharto, Peneliti INSISTS Pendahuluan Istilah “Islam Liberal” pertama kali digunakan oleh para penulis Barat seperti Leonard Binder  dan Charles Kurzman.  Binder menggunakan istilah ‘Islamic Liberalism’, sementara Kurzman memakai istilah ‘Liberal Islam’. Secara tersirat kedua-duanya mempercayai bahawa Islam itu banyak; ‘Islam Liberal’ adalah salah satunya. Namun sebelum … Continue reading

Rate this: