S R E G “SOCIAL RESEARCH GROUP”

Kemarin sejarah baru telah terukir. Ya SREG telah dikukuhkan melalui acara peresmian kecil-kecilan yang diadakan di J.CO Ciwalk Bandung. SREG merupakan singkatan dari Social Research Group. SREG ini bermula dari ide Teh Desy yang banyak mempunyai pemikiran-pemikiran dalam bidang penelitian sosial. Beliau tidak mau menikmati pekerjaan ini sendiri, mengingat kami nanti apabila semester akhir juga … Continue reading

Rate this: