Jalan Dakwah Semanis Madu*

Jalan Dakwah Semanis Madu* *Oleh Joko Setiawan, A Social Worker, Seorang Pembelajar Sepanjang Zaman “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S Ali Imran: 104) Pelaksanaan peribadahan kepada Allah memang mampu kita laksanakan sendiri, namun menyeru kepada … Continue reading

Rate this: